Večernice

Linka 55NEPŘÍTOMNA

DOKÁŽI  NAHLÉDNOUT DO  BUDOUCNOSTI  I MINULOSTI  POMOCÍ JASNOZŘIVOSTI, astrologie, tarotových karet, a to do kterékoliv oblasti vašeho života.

– Dokáži vypočítat nejvhodnější den k početí potomka

– Zodnotit klady i zápory partnerského vztahu a od čeho se bude odvíjet jeho budoucnost

– Dokáži předjímat, jak se vám bude dařit ve finanční oblasti

– Najdu nejslabší místa na vašem těle, posoudit vaše zdraví a poradit, jak předcházet nemocem

– Odhalím vaše rodinné i pracovní vztahy

– Zjistím, proč se vám nedaří najít láska

– Dokáži i odhalit případné problémy v sexuální oblasti

V neposlední řadě s mojí pomocí můžete nahlédnout i do Akašické kroniky osudu, dozvědět se, jaký je váš karmický úkol, stejně tak zda váš rod nemá karmický dluh, který se předává mnoho generací.