Hledání vody pro studnu, či vrt

Vědma Marie Vám nabízí vyhledání podzemních zdrojů vody pro studnu, či vrt, vyhledání vodovodních vedení překrytých zeminou, či stavbou, vyhledání zdrojů vlhkosti ve stavbách či na zavlhnutých pozemcích, vyhledání geopatogenních zón.

Cena služby se stanovuje podle umístění nemovitosti, její velikosti, přístupnosti, členitosti a případných zábran ztěžujících její posouzení (křoviny, obtížně průchozí části apod.). Cena Vám bude sdělena po úvodní vzájemné komunikaci a popisu nemovitosti. Pro urychlení komunikace je tak vhodné zaslat spolu s objednávkou popis nemovitosti, její velikost, členitost, porost apod., případně zaslat ilustrační nákres, či foto. Cena se pohybuje v řádech tisíců korun.

 

Objednat nezávaznou informaci: