SEMINÁŘE – Škola duchovního rozvoje

ŠKOLA DUCHOVNÍHO ROZVOJE

 

!!! A K T U Á L N Ě   JE MOŽNO SE PŘIHLÁSIT NA NÍŽE UVEDENÉ SEMINÁŘE JAKO NA VIDEOSEMINÁŘE, KTERÉ SE TAK BUDOU KONAT ŽIVĚ PROSTŘEDNICTVÍM SKYPE !!!

SVŮJ ZÁJEM O VIDEOÚČAST PROSÍM UVEĎTE DO KONTAKTNÍHO FORMULÁŘE SPOLU S NÁZVEM A TERMÍNEM SEMINÁŘE

 

Esoterické semináře, kurzy a přednášky na zajímavá témata duchovního rozvoje a tajemného poznání.

Seznam seminářů, termíny a způsob objednání zde

Přednášející: Vědma Marie